A A A

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Gala Dinner “Proud PSU Pharmacists; PPP” และ กิจกรรม" PSA-PSU Pharmacy Family Day "ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ ที่ 25 - อาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561


กำหนดการ

กิจกรรม Gala Dinner “Proud PSU Pharmacists; PPP” และ กิจกรรม" PSA-PSU Pharmacy Family Day "ครั้งที่ 2

เสาร์ 25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมนารายณ์ สีลม

14.30 – 14.45 ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ 
14.45 – 15.00 พิธีเปิด นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.อ.
15.00 – 15.30

Connected Medication Care Digital Platform

คุณจักร โกศัลยวัตร Founder of Pharmasafe : ระบบผู้ช่วยการใช้ยาอัจฉริยะ

15.30 19.30 4 ทศวรรษ เภสัช ม.อ. 4 ความภาคภูมิใจเพื่อก้าวไกลสู่สากล 
15.30 16.00 ยอวาที กัญชาพาสวรรค์ หรือ พาลงนรก ? กัญชาควรเป็นยามากกว่ายาเสพติด ? 
Pro : ภก.จุนพงศ์ พงศ์ไพบูลย์ Rx 12 & Con : ภก.เจษฎา สุพรรณชนะบุรี Rx11 
Group Sales Manager Pfizer ( Thailand ) Ltd.
16.00 – 16.30

ความภาคภูมิใจในงานวิจัยและพัฒนา “สเปรย์พ่นปากจากสารสกัดกัญชา”ความสำเร็จที่เป็นวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของประเทศไทย ที่จะสร้างคุณูปการให้แก่มนุษยชาติ 

รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น Rx6 ผู้อำนวยการฝ่ายเภสัชกรรมสมุนไพร และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านเภสัชกรรมสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

16.30 – 17.00 พักรับประทานอาหารว่าง เกมส์ และ จับรางวัล
17.00  17.30

ความภาคภูมิใจในธุรกิจการส่งออกยาและการทำตลาดในต่างประเทศ

ภก.ธนุสรณ์ วัชราวิวัฒน์ Rx2

17.30 – 18.00

ความภาคภูมิใจจากดาวในใจเภสัชสู่คนของประชาชน

อ.ดร.ภญ.อารยา ศรีไพโรจน์ Rx8 คณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เบอร์ 3 สภาเภสัชกรรม และ

น้องปิ่น ภญ.ลลิตกาญจน์ พรนิพัทธ์กุล Rx34 MUT 34

18.00  18.30 

ความภาคภูมิใจจากเภสัชกร ม.อ. สู่ผู้จัดการใหญ่ระดับประเทศ

ภญ.ทิพวรรณ จิตพิมลมาศ Rx3 ผู้จัดการใหญ่ ประจำประเทศไทยและลาว Baxter ( Thailand ) Ltd.

18.30 – 22.00 งาน Gala Dinner “Proud PSU Pharmacists; PPP โดย PSA-PSU
18.30 – 19.30 รับประทานอาหาร
19.30  20.15

“สมดุลของชีวิตและการทำงาน” และเสวนาสุดพิเศษ

รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ เภสัชกรต้นแบบดีเด่น ผู้สร้างประโยชน์แก่สังคม 

20.15  21.00

จากสายวิชาชีพ สู่เส้นทางการบริหาร ก้าวสู่ทศวรรษที่ 6 ม.อ. และเสวนาสุดพิเศษ

ผศ.ดร.ภก.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ความภาคภูมิใจของ ศิษย์เก่า ม.อ.ท่านแรก ที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

21.00  21.20

แบ่งปันประสบการณ์ชีวิตและการทำงานให้ประสบความสำเร็จในวิชาชีพ

ผศ.ดร.ภก.กร ศรเลิศล้ำวาณิช

21.20 21.50 ร่วมแสดงความยินดีกับอธิการบดีท่านใหม่ และ พิธีมุทิตาจิต รศ.ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูวรักษ์ และ อ.ดร.ภก.กร ศรเลิศล้ำวาณิช 
21.50  22.00 พิธีปิด ถ่ายรูปรวม

  

กำหนดการกิจกรรม Gala Dinner " PSA-PSU Pharmacy Family Day " ครั้งที่ 2

อาทิตย์ 26 สิงหาคม 2561
กิจกรรม ทัศนศึกษาบางกระเจ้า พระประแดง จ.สมุทรปราการ สานสัมพันธ์ PSA-PSU และรับน้อง Rx34

07.30 รถออก โรงแรมนารายณ์ สีลม
08.30 เจอกันจุดนัดหมาย บางกระเจ้า พระประแดง จ.สมุทรปราการ
08.30 – 13.00

กิจกรรมแรลลี่ ที่บางกระเจ้า ( นั่งเรือข้ามฟาก ) ฟอกปอด ที่ สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ 

ปั่นจักรยาน ล่องคลอง ตลาดน้ำ ร้านกาแฟ Bangkok Tree house รับประทานอาหารกลางวัน ร่วมกัน

 
  
ลงชื่อเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/KZPdgT 


โอนเงินค่าลงทะเบียนได้ที่

 Image result for ธนชาต

 

ธนาคารธนชาต สาขาถนนปุณณกัณฑ์ (หาดใหญ่)

ชื่อ บัญชี นางสาวดุจหทัย เอนกชัย

เลข บัญชี 593-6-06409-1


แจ้งโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Proud PSU Pharmacists


 Poster

 

Pharmaceutical Sciences Alumni Association PSU © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com