A A A

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ ที่ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ได้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

banner president NK

"สิ่งที่น่ายินดีที่สุด ไม่ใช่เพียงแต่ อ.นิวัติ แก้วประดับ ได้เป็นอธิการบดีเท่านั้น
..
แต่สิ่งที่น่ายินดียิ่งกว่า ก็คือ
อ.นิวัติ เป็นอธิการบดีของ ม.อ. คนแรก ที่จบจาก ม.อ.
..
เคยมีผู้ใหญ่ ในแวดวงการศึกษากล่าวไว้ว่า สิ่งที่จะแสดงออกถึงความสมบูรณ์และความสำเร็จของ มหาวิทยาลัยอย่างหนึ่งก็คือ การเติบโตเป็นผู้ใหญ่อย่างเต็มตัว ด้วยการที่สามารถ ผลิตลูกศิษย์ แล้วก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารสูงสุด ในมหาวิทยาลัยของตนเอง
..
มอ.ใช้เวลา 50 ปี จึงทำสิ่งนี้ได้สำเร็จ
เป็นความสำเร็จและภาคภูมิใจ ไม่ใช่แก่ท่านอธิการบดีคนใหม่เท่านั้น
..
แต่คือความภูมใจ ของลูกสงขลานครินทร์ ทุกคน"
..


สุรชัย ประดิษฐอุกฤษฏ์
ลูกสงขลานครินทร์
16 พฤษภาคม 2561

Pharmaceutical Sciences Alumni Association PSU © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com