A A A

รายละเอียดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระ 2563 - 2565 (วาระทำงาน เม.ย. 63-มี.ค. 65) มีรายละเอียดดังนี้


แผนการดำเนินการ

 ช่วงเวลา  กิจกรรม  รายละเอียด
01 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2562 ทาบทามผู้สมัคร
01 ม.ค. - 14 ก.พ. 2563  ประกาศรับสมัคร ผู้สมัครกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มการสมัคร
01 - 29 ก.พ. 2563 ผู้สมัครหาเสียง-จัดทีมกรรมการ
01 - 20 มี.ค. 2563  เลือกตั้งล่วงหน้า ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์
21 มี.ค. 2563 เลือกตั้ง/ลงคะแนน ปิดระบบลงคะแนนในเวลา 20.00 น.
เม.ย. 2563 ส่งมอบการบริหารสมาคม  
01 พ.ค. 2563 คณะกรรมการชุดใหม่บริหาร  

เอกสาร/ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.  ข้อบังคับของสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  Download
2.  ใบสมัครรับเลือกตั้ง  สมัครออนไลน์

ประกาศรับสมัคร (01 ม.ค. - 14 ก.พ. 2563)

       ผู้สมัครกรอกข้อมูลใบสมัครออนไลน์  >>คลิก<< 

 

Pharmaceutical Sciences Alumni Association PSU © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com