ระบบพัสดุออนไลน์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบพัสดุออนไลน์ สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ผู้พัฒนาระบบฐานข้อมูลพัสดุ ผศ.ดร.กฤษณ์ สุขนันทร์ธะ