ศิษย์เก่าดีเด่น2564-5
ศิษย์เก่าดีเด่น2564-4
ศิษย์เก่าดีเด่น2564-3
ศิษย์เก่าดีเด่น2564-2
ศิษย์เก่าดีเด่น2564-1
promporn
mpat2563
All list donor 2562
นายก2563
ผลการเลือกตั้ง
mpat2562
สมาคมศิษย์เก่าฯมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น 2562

สมาคมศิษย์เก่าฯมอบของที่ระลึกแก่ศิษย์เก่าดีเด่น 2562

ศิษย์เก่าดีเด่น2562

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ประจำปี 2562 

บริจาคเงินเพื่อการจัดสร้างและปรับปรุงห้องเรียนคณะเภสัชศาสตร์

บริจาคเงินเพื่อการจัดสร้างและปรับปรุงห้องเรียนคณะเภสัชศาสตร์

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และข้าราชการ
เป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนข่าวสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขา
ตัวแทน
เป็นตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ในการประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ อาจารย์  สนับสนุนการช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมของคณะ และ นักศึกษา 

Meet our team

ข่าวสารจากสมาคมศิษย์เก่า

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนห้องเรียนอาคาร 6

รายนามผู้บริจาคเงินสนับสนุนห้องเรียนอาคาร 6

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 2563 - 2565

ผลการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระ 2563 - 2565

สมาคมศิษย์เก่า มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม Rx Virtual Run 2020

สมาคมศิษย์เก่า มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม Rx Virtual Run 2020

แถลงผลงานสมาคมศิษย์เก่า ประจำปี 2561

แถลงผลงานของสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระ 2563 - 2565 (วาระทำงาน เม.ย. 63-มี.ค. 65) มีรายละเอียดดังนี้

บริจาคเงินเพื่อการจัดสร้างและปรับปรุงห้องเรียนคณะเภสัชศาสตร์

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และ ผู้สนับสนุนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดสร้างและปรับปรุงห้องเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


 

Pharmaceutical Sciences Alumni Association PSU © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com