ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และข้าราชการ
เป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนข่าวสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขา
ตัวแทน
เป็นตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ในการประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ อาจารย์  สนับสนุนการช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมของคณะ และ นักศึกษา 

Meet our team

ข่าวสารจากสมาคมศิษย์เก่า

แถลงผลงานสมาคมศิษย์เก่า ประจำปี 2561

แถลงผลงานของสมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

รับสมัครผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ

รับสมัครผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

การเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

รายละเอียดการเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วาระ 2563 - 2565 (วาระทำงาน เม.ย. 63-มี.ค. 65) มีรายละเอียดดังนี้

บริจาคเงินเพื่อการจัดสร้างและปรับปรุงห้องเรียนคณะเภสัชศาสตร์

ขอเชิญศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ และ ผู้สนับสนุนทุกท่านร่วมบริจาคเงินเพื่อการจัดสร้างและปรับปรุงห้องเรียนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ประจำปี 2562

ผลการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น ม.อ. ประจำปี 2562 

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ภก.บรรยง วิทยวีรศักดิ์ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 2


 

Pharmaceutical Sciences Alumni Association PSU © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com