ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562
งานประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562
Galadinner-Hatyai
Galadinner
President
หาดแก้ว2018
เลือกตั้งนายกสมาคม2561
ผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคม ปี 2561

ผู้สมัครตำแหน่งนายกสมาคมฯ ปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับตำแหน่งศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ดํารงศักดิ์ ฟ้ารุ่งสาง

รูปหล่ออาจารย์สุนาลินี นิโครธานนท์

สมาคมศิษย์เก่าฯและศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมจัดสร้างรูปหล่อ

สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนงานประชุมวิชาการ

สมาคมศิษย์เก่ามอบเงินสนับสนุนงานประชุมวิชาการ CDD&HTM 2018

Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อาจารย์ และข้าราชการ
เป็นศูนย์กลางและแลกเปลี่ยนข่าวสารทางวิชาชีพเภสัชกรรมทุกสาขา
ตัวแทน
เป็นตัวแทนของคณะเภสัชศาสตร์ในการประสานงานกับหน่วยงาน/องค์กรอื่นๆ

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และ อาจารย์  สนับสนุนการช่วยเหลือและประสานความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ทั้งกิจกรรมของคณะ และ นักศึกษา 

Meet our team

กิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่า

ประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2562

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี 2562…

ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2562

ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง

สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ ภก.บรรยง วิทยวีรศักดิ


 

Pharmaceutical Sciences Alumni Association PSU © All Rights Reserved.

Joomla Templates by Joomla-Monster.com