กิจกรรม Live Talk

Live Talk EP03 (ก.ค. 2565)

Live Talk EP03 (ก.ค. 2565)

“เส้นทางจากเภสัช มอ. สู่ผู้เชี่ยวชาญการวิจัยยาใหม่ในบริษัท Biotech ที่ USA ”
โดย ภญ.ดร.จุฑามาศ สุขบรรเทิง รุ่น 2
ผู้ดำเนินรายการ ภก. เลิศวิทย์ เกตุชาติ ปิง รุ่น 23
จัดโดย สมาคมศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น.
 
  • มาเรียนรู้เส้นทางชีวิตจากอาจารย์ที่คณะเภสัช มอ. จนไปเป็น Head of Clinical Pharmacology & Drug metabolism and Pharmacokinetics
  • นำความรู้เภสัชศาสตร์สู่การปฎิบัติงานจริง ในการค้นคว้าพัฒนายาใหม่ในอเมริกา
  • ผู้อยู่เบื้องหลังยาต้นแบบรักษาโรคมะเร็งหลายๆ ตัว อาทิเช่น Sunitinip, Ibrutinib
  • มาเรียนรู้เคล็ดลับการเตรียมตัวให้พร้อมในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานในหลายเชื้อชาติ และ แนะนำโอกาสสำหรับน้องๆ รุ่นใหม่ ในการเข้าวงการนี้
มาพบกับ การสัมภาษณ์สดจากอเมริกา ได้ที่ FB Live : Rx PSU Alumni
วิทยากร

ภญ.ดร.จุฑามาศ   สุขบรรเทิง (รุ่น 2)

ผู้ดำเนินรายการ
ภก.เลิศวิทย์  เกตุชาติ (ปิง รุ่น 23)
วันและเวลา
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 - 21.30 น.

Live Talk EP03

สำหรับรับชมย้อนหลัง

<<โปรดติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของสมาคมศิษย์เก่าฯ>>

บทสรุป

<โปรดติดตามอีกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นการ Live Talk>>