ข่าวกิจกรรมจากศิษย์เก่า

กิจกรรมรุ่นจากศิษย์เก่ารุ่นที่ 2

กิจกรรมรุ่นจากศิษย์เก่ารุ่นที่ 2

ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 จัดกิจกรรม Rx2 meeting รุ่นที่หัวหิน ร่วมกันทำบุญที่วัดไกลกังวล พร้อมถวายสังฆทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้อาจารย์และเพื่อนผู้ล่วงลับ

S 6643798

alumni activity2

alumni activity3