กิจกรรม Live Talk

Live Talk EP06 (พ.ย. 2565)

Live Talk EP06 (พ.ย. 2565)

กิจกรรมเล่าสู่กันผ่านประสบการณ์ โดยเภสัช ม.อ.

Live Talk EP05 (ต.ค. 2565)

Live Talk EP05 (ต.ค. 2565)

กิจกรรมเล่าสู่กันผ่านประสบการณ์ โดยเภสัช ม.อ.

Live Talk EP04 (ก.ย. 2565)

Live Talk EP04 (ก.ย. 2565)

กิจกรรมเล่าสู่กันผ่านประสบการณ์ โดยเภสัช ม.อ.

Live Talk EP03 (ก.ค. 2565)

Live Talk EP03 (ก.ค. 2565)

กิจกรรมเล่าสู่กันผ่านประสบการณ์ โดยเภสัช ม.อ.

Live Talk EP02 (มิ.ย. 2565)

Live Talk EP02 (มิ.ย. 2565)

กิจกรรมเล่าสู่กันผ่านประสบการณ์ โดยเภสัช ม.อ.

Live Talk EP01 (พ.ค. 2565)

Live Talk EP01 (พ.ค. 2565)

กิจกรรมเล่าสู่กันผ่านประสบการณ์ โดยเภสัช ม.อ.