สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์

ศูนย์กลางความสัมพันธ์ และ
ความร่วมมือของสมาชิก
ผ่านทางกิจกรรมต่างๆ

ดูรายละเอียด

Experience Sharing

แชร์ประสบการณ์จากมืออาชีพ
ผ่านกิจกรรม Live Talk ทุกเดือน

ดูรายละเอียด

Mentoring Program

มีโค้ชช่วยให้คำปรึกษา &
พัฒนาศักยภาพตนเอง

ดูรายละเอียด

ไม่พลาดทุกข่าวสารสมาคมฯ

ติดตามข่าวสารของทางสมาคมฯจากทั้ง
Facebook กลุ่ม LINE และจดหมายข่าวของสมาคม

ติดตามข่าวสารของทางสมาคมฯจากทั้ง<br />Facebook กลุ่ม LINE และจดหมายข่าวของสมาคม

Our Vision and Mission

‘’เป็นศูนย์กลางส่งเสริมความรัก ความสามัคคี และร่วมมือกันระหว่างสมาชิก เพิ่มพูนความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมผลักดันบทบาทของสมาคมฯให้ก้าวหน้าต่อไป’’

สร้างความสัมพันธ์ & ความร่วมมือระหว่างรุ่น

กิจกรรมต่างๆของสมาคมฯจัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกันของศิษย์เก่า

Image
Image

สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา

ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา ทั้งด้านการเรียนการสอน และกิจกรรมเพื่อสังคม

01

มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของศิษย์เก่า โดยการนำจุดแข็งของศิษย์เก่ากลับมาช่วยพัฒนาศักยภาพจากรุ่นสู่รุ่น

02

มุ่งเน้นให้สมาคมฯ เป็นศูนย์กลางของสมาชิก เน้นความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่า ผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ของสมาคม

03

รับฟังแนวคิดและความคิดเห็น จากศิษย์เก่าในทุกๆรุ่น  เพื่อปรับการทำงานให้สมาคมฯ ให้ก้าวไปข้างหน้า

Image

มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม

สนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมของคณะและศิษย์เก่า โดยยึดถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง