ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ

การประชุมวิชาการออนไลน์

การประชุมวิชาการออนไลน์

ได้ทั้งความรู้ควบคู่ไปกับCPE สามารถลงทะเบียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายผ่านทางQR codeได้เลยครับ

smoking sessasion65

วันรับสมัคร