ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ

งานประชุมวิขาการ ประจำปี 2567

งานประชุมวิขาการ ประจำปี 2567

การประชุมสามัญประจำปี 2567

งานประชุมวิขาการ ประจำปี 2566

งานประชุมวิขาการ ประจำปี 2566

การประชุมวิชาการออนไลน์

งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2566

งานคืนสู่เหย้า ประจำปี 2566

การประชุมวิชาการออนไลน์

การประชุมวิชาการออนไลน์

การประชุมวิชาการออนไลน์

การประชุมวิชาการออนไลน์

Rx Virtual Run 2023

Rx Virtual Run 2023

การประชุมวิชาการออนไลน์

Rx PSU Mentoring Program 2022

Rx PSU Mentoring Program 2022

โครงการ  Experience Sharing จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง