ข่าวกิจกรรมสมาคมฯ

งานประชุมวิขาการ ประจำปี 2567

งานประชุมวิขาการ ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิขาการและงานประชุมสามัญประจำปี 2567
วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 -16.30 น.
โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพ (Grand Fortune Hotel Bangkok)

Alumni meeting67 rev1

โรงแรม แกรนด์ฟอร์จูน กรุงเทพ (Grand Fortune Hotel Bangkok)
ค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม:

1,200 บาทต่อท่าน

ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม:
scb logo ธนาคารไทยพาณิชย์
เลขที่ 565-485770-2
ชื่อบัญชี: สมาคมศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม

คลิกเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุม  (ภายใน 20 กุมภาพันธ์ 2567 เท่านั้น)

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Workshop และงานประชุมฟรี **เฉพาะ Rx30 ขึ้นไป จำกัด 30 ท่าน**